ЗАХИЩАЄМО СВОЇХ

ГАРАНТУЄМО ЗАХИСТ

Ми цінуємо та захищаємо кожного, бо Військово-Морські Сили Збройних Сил України — це не просто команда професіоналів, це сім’я

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Порядок внесення у трудові книжки відомостей про проходження військової служби особам, які були призвані (прийняті) на військову службу
Статтею 119 Кодексу законів про працю України встановлено гарантії для працівників на час виконання ними державних або громадських обов’язків.
За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.
З працівниками, які призиваються (приймаються) на військову службу не розриваються трудові відносини, а вони тимчасово увільняються від роботи на час проходження служби.
Запис про проходження військової служби із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби вноситься окремим рядком до трудових книжок за місцем роботи працівника. Цей запис вноситься до відомостей про роботу на підприємстві, в порядку визначеному п. 2.19 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року № 58.
При цьому трудові книжки працівників під час проходження служби зберігаються на підприємстві, де він працював (оскільки його не звільнено).
Після повернення військовослужбовця на роботу, відомості проходження військової служби вносяться підприємством (установою, організацією) на підставі записів військового квитка або довідки військових комісаріатів, військових частин і установ Міністерства оборони України.
Якщо військовослужбовець до призову, прийняття на військову службу за контрактом не працював, але мав трудову книжку, то дані про його службу мають бути внесені до трудової книжки тим підприємством, куди він працевлаштувався на підставі військового квитка або довідки військових комісаріатів, військових частин і установ Міноборони.
Якщо військовослужбовець до призову, прийняття на військову службу за контрактом не працював і не мав трудової книжки, йому мають завести трудову книжку на підприємстві, куди він вперше працевлаштується.
У разі відсутності трудової книжки або відповідного запису в ній про проходження військової служби для призначення пенсій особі підтвердженням перебування на військовій службі є:

 • військові квитки;
 • довідки військових комісаріатів, військових частин і установ Міноборони;
 • довідки архівних і військово-лікувальних установ.

Якщо керівники підприємств, установ, організацій звільняють з роботи громадянина, що призваний (прийнятий) на військову службу, або відмовляють йому у виплаті заробітної плати, рекомендовано також звернутися до Управління Держпраці у відповідній області із заявою про порушення права та інтересів.
Крім того, у встановленому законом порядку можливо звернутися до суду з відповідним позовом.

Щодо осіб, які визнаються ветеранами військової служби

Ветеранами військової служби, визнаються громадяни України:

 • які бездоганно прослужили на військовій службі, в органах внутрішніх справ, Національній поліції, податковій міліції, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України 25 і більше років у календарному або 30 та більше роківу пільговому обчисленні (з яких не менше 20 років становить вислуга у календарному обчисленні) і звільнені в запас або у відставку відповідно до законодавства України або колишнього Союзу РСР чи держав СНД;
 • інваліди I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби, служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи при виконанні службових обов’язків по охороні громадського порядку, боротьбі із злочинністю та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • інваліди I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, податковій міліції, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, і які мають вислугу військової служби і служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України 20 років і більше;
 • військові пенсіонери, нагороджені медаллю “Ветеран Збройних Сил СРСР” за законодавством колишнього Союзу РСР;
 • які бездоганно прослужили на військовій службі 20 і більше років у календарному або 25 та більше років у пільговому обчисленні і звільнені з військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України.

(Ст. 6 Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист” визначаюсь повний перелік пільг ветеранів військової служби).

Використані джерела: Закон Україи “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”.

Ветеранам військової служби надаються пільги щодо:
 • безоплатного користування закладами охорони здоров’я;
 • першочергового безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів;
 • першочергового медичного обстеження;
 • 50-відсоткової знижки плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги;
 • безоплатного проїзду і перевезення багажу ними та членами їх сімей при переїзді до вибраного місця проживання після звільнення з військової служби;
 • безоплатного проїзду усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) за наявності посвідчення встановленого зразка, тощо.
Щодо кількості днів щорічних відпусток військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу

У зв’язку із численними зверненнями надаємо аналіз законодавства щодо кількості днів щорічних відпусток військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

 • Відповідно до пункту 1 статті 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (далі – Закон) військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів.
 • Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 10-1 Закону військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року.
 • Відповідно до пункту 14 статті 10-1 Закону Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад до місця служби або до обраного місця проживання в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Ураховуючи зазначене військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років надаються щорічні основні відпустки тривалістю 30 календарних днів, а в рік звільнення – з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право за кожний повний місяць служби в році звільнення.
Інформація підготовлена Юридичною службою Збройних Сил України

Зміна повноважень військової прокуратури щодо здійснення досудового розслідування: як діяти командиру військової частини?
Відповідно до розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про Державне бюро розслідувань” від 12.11.2015 року №794-VIII, розділу ІX “Перехідні положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 року №4651-VI, розділу XІІІ “Перехідні положення” Закону України “Про прокуратуру” від 14.10.2014 року №1697-VII з 21.11.2017 року органи прокуратури, зокрема і військової, втратили право здійснювати досудові розслідування, крім тих, які станом на вказану дату уже перебувають на стадії досудового розслідування.
Кримінальні провадження, які станом на 21.11.2017 року розпочаті слідчими органів прокуратури і перебувають на стадії досудового розслідування, продовжують здійснюватися слідчими органів прокуратури до закінчення досудового розслідування, але не довше двох років.
Разом з тим, відповідно до вимог Інструкції про надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 28.07.2016
№ 388, (далі – Інструкція) у разі скоєння підлеглим військовослужбовцем кримінального правопорушення КОМАНДИР (начальник) військової частини протягом робочого дня письмово повідомляє про це керівника органу досудового розслідування та начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина.
Враховуючи наявність у органів військової прокуратури повноважень вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, на виконання вимог зазначеної вище Інструкції, командири військових частин, установ, організацій надають доповідь про кримінальне правопорушення до органів військової прокуратури, у зоні діяльності яких розташований підрозділ.
Разом з тим, необхідно пам’ятати, що подальше досудове розслідування за такими кримінальними провадженнями здійснюється безпосередньо органами досудового розслідування, до яких відповідно до законодавства України належать:

 • підрозділи Державного бюро розслідувань;
 • підрозділи Національної поліції України (Головне слідче управління Національної поліції;
 • слідчі управління головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та місті Києві;
 • слідчі відділи (відділення) територіальних (відокремлених) підрозділів поліції);
 • підрозділи досудового слідства Служби безпеки України.

Відповідний аналіз надісланий до органів військового управління, військових частин, установ та організацій за вих.№ 31024/С від 08.12.2017 року.
Інформація підготовлена Юридичною службою Збройних Сил України

Щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцям за призовом

Для отримання допомоги по безробіттю з урахуванням страхового стажу військовослужбовцю необхідно подати до центру зайнятості особисту заяву, паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, облікову картку платника податків (ідентифікаційний код), трудову книжку, документ про освіту, витяг з наказу військової частини про звільнення, військовий квиток, довідку або посвідчення учасника АТО, довідку про середню заробітну плату (грошове забезпечення).

Якщо ж учасник АТО має інвалідність, то він повинен додати довідку МСЕК. За наявності надається свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Довідка про грошове забезпечення військовослужбовця видається військовим комісаріатом, де особа перебуває на обліку, або військовою частиною, де особа проходила службу.

Допомога по безробіттю виплачується з восьмого дня після реєстрації в Державній службі зайнятості як безробітної особи.

Щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцям за призовом

Для отримання допомоги по безробіттю з урахуванням страхового стажу військовослужбовцю необхідно подати до центру зайнятості особисту заяву, паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, облікову картку платника податків (ідентифікаційний код), трудову книжку, документ про освіту, витяг з наказу військової частини про звільнення, військовий квиток, довідку або посвідчення учасника АТО, довідку про середню заробітну плату (грошове забезпечення).

Якщо ж учасник АТО має інвалідність, то він повинен додати довідку МСЕК. За наявності надається свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Довідка про грошове забезпечення військовослужбовця видається військовим комісаріатом, де особа перебуває на обліку, або військовою частиною, де особа проходила службу.

Допомога по безробіттю виплачується з восьмого дня після реєстрації в Державній службі зайнятості як безробітної особи.

Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов’язки військової служби:
  • а території військової частини або в іншому місці роботи (занять) протягом робочого (навчального) часу, включаючи перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять);
  • на шляху прямування на службу або зі служби, під час службових поїздок, повернення до місця служби;
  • поза військовою частиною, якщо перебування там відповідає обов’язкам військовослужбовця або його було направлено туди за наказом відповідного командира (начальника);
  • під час виконання державних обов’язків, у тому числі у випадках, якщо ці обов’язки не були пов’язані з військовою службою;
  • під час виконання обов’язків з урятування людського життя, охорони державної власності, підтримання військової дисципліни та охорони правопорядку.

(Ст. 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Додаткові вимоги до кандидатів
 • пройти поглиблене медичне обстеження для проходження військової служби на посадах корабельного складу та в підрозділах морської піхоти;
 • бути готовими до виконання завдань в зоні проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

Не підлягають прийняттю на військову службу за контрактом офіцери запасу звільнені з військової служби за дискредитуючими статтями (через службову невідповідність, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, звільнені з обвинувальними вироком суду якщо судимість не знята або не погашена та у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку).

ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Виплати, про які необхідно пам’ятати при звільненні з військової служби
Даний матеріал присвячується видам виплат, на які має право військовослужбовець при звільненні.
Загалом, порядок нарахування усіх видів грошових виплат регламентується Інструкцією про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженою наказом Міністра оборони України від 11.06.2008 №260.
Отже, покроково:

 • МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА для вирішення соціально-побутових питань за поточний рік. Виплачується раз на рік, для отримання необхідно встановленим порядком надати рапорт із зазначенням підстав та доданням підтверджуючих документів.ВАЖЛИВО! У разі неподання рапорту у командира військової частини відсутні підстави для прийняття рішення про виплату матеріальної допомоги.
 • Грошова КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НЕВИКОРИСТАНІ ДНІ ЩОРІЧНОЇ ОСНОВНОЇ ВІДПУСТКИ за поточний рік.
  У разі якщо на момент звільнення військовослужбовець не повністю використав щорічну основу відпустку він/вона може:
  – подати рапорт щодо надання відпустки (у частині, що залишилась) перед звільненням з подальшим виключенням зі списків особового складу;
  – отримати компенсацію за ту частину відпустки, яка залишилась невикористаною.
  Така компенсація виплачується всім категоріям військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, та звільняються з підстав інших ніж за віком, станом здоров’я, у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.
  Компенсація надається пропорційно часу, прослуженому в році звільнення, за кожний повний місяць служби з такого розрахунку:
  вислуга до 10 календарних років – 2,5 календарних дня;
  вислуга від 10 до 15 календарних років – 2,9 календарних дня;
  вислуга від 15 до 20 календарних років – 3,3 календарних дня;
  вислуга 20 і більше календарних років – 3,8 календарних дня
  та округлюється в бік збільшення до повного дня.
  Виплата компенсації здійснюється одночасно з виплатою грошової допомоги для оздоровлення, якщо вона не була виплачена раніше.
 • Грошова ДОПОМОГА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ за поточний рік.
  Названа грошова допомога виплачується один раз на рік під час вибуття у щорічну основу відпустку (як повної тривалості, так і частини) або без вибуття у відпустку (зокрема, у разі отримання компенсації за невикористані дні).
  ВАЖЛИВО! У разі неподання рапорту у командира військової частини відсутні підстави для прийняття рішення про виплату допомоги для оздоровлення.
  Військовослужбовцям, звільненим з військової служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної основної чи додаткової відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, грошова допомога для оздоровлення в новому році не надається.
 • Грошова КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НЕОТРИМАНЕ РЕЧОВЕ МАЙНО.
  У разі звільнення військовослужбовця грошова компенсація виплачується з моменту виникнення права на отримання предметів речового майна відповідно до норм забезпечення.
  Порядок виплати компенсації визначений постановою КМУ від 16.03.2016 № 178.
  Компенсація НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ військовослужбовцям – строкової військової служби курсантам вищих військових навчальних закладів.
  Для отримання компенсації військовослужбовець має подати рапорт встановленим порядком.
  ВАЖЛИВО! Рапорт необхідно подати до видання наказу про звільнення.
  На підставі рапорту та довідки про вартість речового майна, що належить до видачі військовослужбовцю, командир військової частини видає наказ, у якому обов’язково зазначається розмір грошової компенсації. Такий наказ є підставою для виплати компенсації.
  Крім того, залежно від терміну проходження служби та підстав звільнення у військовослужбовця може виникати право на отримання грошової допомоги у разі звільнення.
Право на одноразову грошову допомогу при звільненні військовослужбовців, призваних по мобілізації
Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги в разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову службу у зв’язку з мобілізацією, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 460.Так, згідно з вимогами пункту першого військовослужбовцям, які були призвані на військову службу в зв’язку з мобілізацією та звільняються зі служби після прийняття рішення про демобілізацію (крім військовослужбовців строкової військової служби), виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менше ніж 25 відсотків місячного грошового забезпечення. Допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення (без урахування винагород), на яке має право військовослужбовець на день звільнення.
Слід зазначити, що військовослужбовцям у разі звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, допомога не виплачується.
Додаткові виплати для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом

При переїзді військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також тих, хто перебуває на кадровій службі, на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв’язку з передислокацією військової частини їм виплачується:

 • підйомна допомого в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місця військової служби;
 • добові, встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає разом з ним.

Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1444 «Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час» та від 07.02.2007 № 157 «Про внесення змін до Положення про порядок речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час та норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час»; від 29.03.2002 № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації».

Щодо виплати пенсії членам сімей військовослужбовців у зв’язку із втратою годувальника
Розмір пенсії у зв’язку із втратою годувальника для членів сімей військовослужбовців, які набули право на призначення такої пенсії, встановлено в розмірі – 70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї та у розмірі – 90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї.
Розмір пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2015 року – 2494 грн.).
Особи, яким раніше призначено пенсію в разі втрати годувальника, мають право на її перерахунок.Довідково. Якщо внаслідок перерахунку за нормою цих законів розмір пенсії або виплачуваної її частини зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.
Щодо розміру і порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом (найом) ними жилих приміщень
Виплачується:
особам офіцерського складу, у разі коли вони не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової служби, не отримали за рахунок держави грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення та перебувають на квартирному обліку, а також якщо військова частина не орендує для них житло;
курсантам ВВНЗ, які мають сім’ї, у разі ненадання їм жилої площі в сімейних гуртожитках.
Грошова компенсація виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) в розмірі, який не перевищує:
у м. Києві — 2 мінімальні заробітні плати;
у обласних центрах — 1,5 мінімальної заробітної плати;
в інших населених пунктах — 1 мінімальної заробітної плати.
При цьому військовослужбовцям за наявності у них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 раза.Грошова компенсація не виплачується у разі:

 • наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї за місцем проходження військової служби жилого приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площею, що відповідає нормам, визначеним житловим законодавством;
 • нездачі службового жилого приміщення за попереднім місцем проходження військової служби.

Виплата грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

 • отримання (придбання) військовослужбовцем жилого приміщення;
 • виключення із списків особового складу військової частини ( за винятком направлення для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки);
 • вибуття особи офіцерського складу у закордонне відрядження разом із сім’єю.
Щодо грошового забезпечення військовослужбовців
Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.
До складу грошового забезпечення входять:

 • посадовий оклад, оклад за військовим званням;
 • щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);
 • одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Грошове забезпечення виплачується у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Довідково. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу».
За військовослужбовцями, які тимчасово проходять військову службу за межами України, зберігається виплата грошового забезпечення в національній валюті та виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами і в порядку, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
Довідково. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 150 «Деякі питання забезпечення миротворчого контингенту» (з 01.01.2012 року у 2,5 рази було підвищено розмір винагороди в іноземній валюті військовослужбовцям, які виконують завдання в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів та національного персоналу).
За військовослужбовцями, відрядженими до державних органів, установ, організацій, а також Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, зберігаються всі види забезпечення, які передбачені чинним законодавством, та гарантії і пільги, що надаються за рахунок коштів, призначених у Державному бюджеті України на утримання Збройних Сил України.

Для призначення та виплати грошової допомоги у разі встановлення інвалідності подаються документи, а саме:
 • заяву про виплату одноразової грошової допомоги;
 • копію довідки МСЕК (частини, що подається до Пенсійного фонду України);
 • витяг з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини;
 • довідку про грошове забезпечення на день звільнення з військової служби або день встановлення інвалідності, підписана командиром військової частини або обласним військовим комісаром та начальником фінансової служби і завірена гербовою печаткою;
 • копії першої та дванадцятої сторінок паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію свідоцтва про хворобу, виданого військово-лікарською установою;
 • документи розслідування командира військової частини.
Для призначення та виплати грошової допомоги у разі отримання поранення, травми, контузії, каліцтва подаються документи, а саме:
 • заяву про виплату одноразової грошової допомоги;
 • копію довідки командира військової частини про обставини отримання поранення, травми, контузії, каліцтва, а в разі нещасного випадку, що стався під час проходження військової служби, — про те, що випадок не пов’язаний з вчиненням злочину чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження;
 • копію довідки ВЛК;
 • копію довідки МСЕК;
 • довідку про грошове забезпечення військовослужбовця на день проходження ВЛК, підписана командиром військової частини або обласним військовим комісаром та начальником фінансової служби і завірена гербовою печаткою;
 • копії першої та дванадцятої сторінок паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Щодо порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності

Одноразова грошова допомога призначається та виплачується у разі:

 • загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби;
 • смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби;
 • загибелі (смерті) військовозобов’язаного або резервіста, якого призвано на збори чи для проходження служби у військовому резерві, що настала під час виконання обов’язків військової служби;
 • встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок вказаних причин;
 • встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненої з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільненняїї з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби;
 • встановлення військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідності, що настала внаслідок поранення (травми, контузії або каліцтва), заподіяного при виконанні обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження цих зборів, служби у військовому резерві;
 • отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності;
 • отримання військовослужбовцем строкової військової служби поранення (контузії, травми або каліцтва) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності;
 • отримання військовозобов’язаним або резервістом, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконанні обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.
Щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців.Розмір пенсії за вислугу років:
 • особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які мають вислугу 20 років і більше: за вислугу 20 років — 50%, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я — 55% відповідних сум грошового забезпечення; за кожний рік вислуги понад 20 років — 3% відповідних сум грошового забезпечення;
 • особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба: за страховий стаж 25 років – 50% за кожний повний рік стажу понад 25 років — 1% відповідних сум грошового забезпечення;
 • особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби за умов реформування Збройних Сил України,: за вислугу 20 років — 50% відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3% за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65% відповідних сум грошового забезпечення.
  Максимальний розмір пенсії за вислугу років не має перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1 — 100%, до категорії 2 — 95%.

Пенсія за вислугу років призначається і виплачується лише після звільнення з військової служби.
Пенсія військовослужбовцям обчислюється з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
Перерахунок раніше призначених пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців або у зв’язку із запровадженням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством.

ТИЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Загальні вимоги до кандидатів
 • офіцери запасу та громадяни України, які мають вищу освіту не нижче бакалавра за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю;
 • бажаний вік кандидатів на військову службу за контрактом на посади осіб офіцерського складу не старший за 40 років, а при наявності досвіду участі в Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей до 50 років;
 • придатність кандидатів до військової служби за медичними показниками та підсумками професійного відбору;
 • фізично підготовлені та психологічно стійкі до військової служби;
 • мають мотивацію до проходження військової служби, високий рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.
Додаткові вимоги до кандидатів
 • пройти поглиблене медичне обстеження для проходження військової служби на посадах корабельного складу та в підрозділах морської піхоти;
 • бути готовими до виконання завдань в зоні проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

Не підлягають прийняттю на військову службу за контрактом офіцери запасу звільнені з військової служби за дискредитуючими статтями (через службову невідповідність, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, звільнені з обвинувальними вироком суду якщо судимість не знята або не погашена та у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку).

Загальні вимоги до кандидатів
 • офіцери запасу та громадяни України, які мають вищу освіту не нижче бакалавра за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю;
 • бажаний вік кандидатів на військову службу за контрактом на посади осіб офіцерського складу не старший за 40 років, а при наявності досвіду участі в Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей до 50 років;
 • придатність кандидатів до військової служби за медичними показниками та підсумками професійного відбору;
 • фізично підготовлені та психологічно стійкі до військової служби;
 • мають мотивацію до проходження військової служби, високий рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.
Додаткові вимоги до кандидатів
 • пройти поглиблене медичне обстеження для проходження військової служби на посадах корабельного складу та в підрозділах морської піхоти;
 • бути готовими до виконання завдань в зоні проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

Не підлягають прийняттю на військову службу за контрактом офіцери запасу звільнені з військової служби за дискредитуючими статтями (через службову невідповідність, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, звільнені з обвинувальними вироком суду якщо судимість не знята або не погашена та у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку).

УЧАСНИКАМ АТО

Як отримати допомогу по безробіттю
Для отримання допомоги по безробіттю з урахуванням страхового стажу військовослужбовцю необхідно подати до центру зайнятості особисту заяву, паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, облікову картку платника податків (ідентифікаційний код), трудову книжку, документ про освіту, витяг з наказу військової частини про звільнення, військовий квиток, довідку або посвідчення учасника АТО, довідку про середню заробітну плату (грошове забезпечення). Якщо ж учасник АТО має інвалідність, то він повинен додати довідку МСЕК. За наявності надається свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Довідка про грошове забезпечення військовослужбовця видається військовим комісаріатом, де особа перебуває на обліку, або військовою частиною, де особа проходила службу.
Допомога по безробіттю виплачується з восьмого дня після реєстрації в Державній службі зайнятості як безробітної особи.
Державна програма “Доступне житло” для учасників антитерористичної операції і внутрішньо переміщених осіб

Постановою Кабінету Міністрів України № 708 від 20.09.2017 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 140 і від 29 лютого 2012 р. № 193”, Уряд прийняв рішення щодо вирішення проблеми забезпечення доступним житлом учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, для зазначених категорій спрощено процедури отримання державної допомоги за програмою “Доступне житло”.
Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 років, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року №1249.
Відповідно до оновленого Порядку забезпечення громадян доступним житлом здійснюється шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою:

 • 30 % вартості для громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
 • 50 % вартості для громадян, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10 – 14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (учасники бойових дій, які отримали цей статус перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення);
 • 50 % вартості для внутрішньо переміщених осіб.

Програмою Доступне житло можуть скористатись громадяни (сім’ї):

 • які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов;
 • у яких відсутня на праві власності житлова площа (без урахування житла, що знаходиться на тимчасово окупованій території);
 • які мають у власності житлову площу не › 13,65 м2.

Розмір державної підтримки розраховується з урахуванням:
– площі – 21 м2 загальної площі на 1 особу + 10,5 м2 метра на сім’ю не більше граничної вартості 1 м2 загальної площі житла для населеного пункту за місцем розташування житла.

Розрахунок граничної вартості проводиться за формулою:
Гранична вартість = опосередкована вартість х коефіцієнт населеного пункту, де опосередкована вартість – це вартість 1 м2 житла яка встановлюється наказом Мінірегіону коефіцієнт населеного пункту:
1,75 – міста Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Харків;
1,5 – міста – обласні центри, а також міста обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб;
1,25 – міста обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб 1 – інших населені пункти.
Перелік об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти з державного бюджету, визначаються Міжвідомчою комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Страхування транспортного засобу учасника бойових дій
Відповідно до статті 13 Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” (далі – Закон України) учасники бойових дій, які особисто керують належними їм транспортними засобами, звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України.
Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом.
МТСБУ (Моторне транспортне страхове бюро України) є єдиним об’єднанням страховиків, які здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.
Тобто, якщо ви учасник бойових дій і особисто керуєте належним Вам транспортним засобом оформлювати звичний поліс “автоцивілки” Вам не обов’язково. Транспортний засіб та Ваше здоров’я “автоматично” застраховані державою.
Під “транспортними засобами, які належать учасникам бойових дій” слід розуміти такі наземні транспортні засоби, якими зазначені особи володіють як на праві власності, так і на будь-якій іншій правовій підставі (Рішення Конституційного Суду України від 24 грудня 2015 року № 7-рп/2014).
Такими правовими підставами є: наявність доручення, наявність реєстраційного документа на цей транспортний засіб (абз. 2.2 Правил дорожнього руху, які затверджені постановою КМУ від 10.10.2001 № 1306 (зі змінами від 26.09.2011) тощо.
Порядок дій учасника бойових дій у разі участі в ДТП:
 • Евакуювати поранених (при необхідності), надати першу медичну допомогу, пересвідчитися, що місце ДТП є безпечним для подальшого перебування (відсутня загроза займання транспортного засобу тощо);
 • Викликати поліцейські підрозділи патрульної поліції для складання протоколу про адміністративне правопорушення (ДТП);
 • Посадові особи поліцейських підрозділів проводять всі необхідні дії задля оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, зокрема проводять огляд на стан алкогольного сп’яніння;
 • Учасник бойових дій, який став учасником ДТП, протягом трьох днів має зателефонувати на «гарячу лінію» МТСБУ та надати документи фіксації ДТП (особисто до МТСБУ або за допомогою засобів поштового зв’язку);
 • Під час дзвінка на “гарячу лінію” необхідно просто відповідати на запитання оператора та надавати запитувану інформацію для оформлення “особистого кабінету”. Особистий кабінет – це інформаційне середовище, за допомогою якого особа, яка звернулася в МТСБУ за отриманням регламентної виплати, має можливість відслідковувати стан врегулювання своєї справи, переглядати документи, долучені до справи та мати можливість безпосереднього спілкування з особою, відповідальною в МТСБУ за врегулювання зазначеної справи.
  У випадку використання засобів поштового зв’язку радимо документи відправляти рекомендаційним листом задля можливості відслідковування їх знаходження та підтвердження дати відправлення;
 • Посадові особи МТСБУ зв’язуються з учасниками ДТП, оцінюють збитки і оформляють документи, необхідні для отримання регламентної виплати;
 • У разі, якщо винуватцем ДТП є учасник бойових дій (який на момент вчинення ДТП НЕ перебував у стані алкогольного сп’яніння) МТСБУ здійснює виплату іншій стороні (потерпілому) грошових коштів.

Якщо учасник бойових дій є потерпілим і винуватець ДТП застрахований – то необхідно подавати відповідні документи до страхової компанії винуватця ДТП, яка і здійснить усі належні виплати.
Якщо ж винуватець ДТП не має “автоцивілки”, то учасник бойових дій, виконавши дії, передбачені цим порядком, отримує відшкодування від МТСБУ.

І найголовніше, контакти МТСБУ:
«Гаряча лінія» 0-800-608-800
м. Київ, Русанівський бульвар, буд. 8
Поштова адреса:02002, Київ-2, а/с 272
Факс (автомат):+38044-239-2031
E-mail: mtibu@mtibu.kiev.ua.
Для отримання більш детальної інформації радимо відвідати сайт МТСБУ за посиланням: http://www.mtsbu.ua/ua/

Додаткові вимоги до кандидатів
 • пройти поглиблене медичне обстеження для проходження військової служби на посадах корабельного складу та в підрозділах морської піхоти;
 • бути готовими до виконання завдань в зоні проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

Не підлягають прийняттю на військову службу за контрактом офіцери запасу звільнені з військової служби за дискредитуючими статтями (через службову невідповідність, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, звільнені з обвинувальними вироком суду якщо судимість не знята або не погашена та у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку).

Додаткові вимоги до кандидатів
 • пройти поглиблене медичне обстеження для проходження військової служби на посадах корабельного складу та в підрозділах морської піхоти;
 • бути готовими до виконання завдань в зоні проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.