БУДЬ В КУРСІ ПОДІЙ

НА ЗЕМЛІ, НА МОРІ ТА В ПОВІТРІ

Останні події з фронту, навчань та миротворчих операцій

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ТА ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Військовослужбовці мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

Всі звернення повинні бути оформленні відповідно до вимог статті 5 Закону України “Про звернення громадян”. Звернення, оформлене без дотримання визначених вимог повертається заявнику.Відповідно до вимог статті 8 Закону України “Про звернення громадян” письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

 • м. Одеса, провулок Штабний, 1

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН КЕРІВНИМ СКЛАДОМ ВМС ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У 2022 РОЦІ

КОМАНДУВАЧ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ

 • перша / третя ПТН

 • 15.00 – 17.00

 • (048) 779-81-69

 • м. Одеса, провулок Штабний, 1, каб. 58

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК КОМАНДУВАЧА ВІЙСЬКОВО- МОРСЬКИХ СИЛ

 • перша / третя ПТН

 • 15.00 – 17.00

 • (048) 779-81-69

 • м. Одеса, провулок Штабний, 1, каб. 58

НАЧАЛЬНИК ШТАБУ – ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК КОМАНДУВАЧА ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ

 • перша / третя ПТН

 • 15.00 – 17.00

 • (048) 779-81-69

 • м. Одеса, провулок Штабний, 1, каб. 58