Вдосконалення практичної складової навчально-виховного процесу у Відділенні військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету “Одеська морська академія”

27 Nov 2017 ID:745 Переглядів:4,328

Вдосконалення практичної складової навчально-виховного процесу у Відділенні військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету “Одеська морська академія”
Уже третій рік поспіль Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету “Одеська морська академія” (далі – Відділення) здійснює підготовку фахівців для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Колектив Відділення – це команда висококваліфікованих фахівців, які постійно розвивають свою діяльність, покликану відповідати потребам Збройних Сил України і сучасності.
З самого початку, після передислокації  Відділення з м. Севастополя до    м. Одеси, командуванням було прийнято рішення приділяти посилену увагу практичним навичкам курсантів, оскільки в умовах значної активізації міжнародного військового співробітництва, розвитку технологій, звичні принципи навчання та навчальні фонди  не були достатньо ефективними.
Так, з початку 2016 року, у програму підготовки курсантів було впроваджено серед навчального тижня один день практичних занять на кораблях Військово-Морських Сил Збройних Сил України, а саме на Західній Військово-Морській Базі, для набуття практичного досвіду, вивчення особливостей повсякденної діяльності корабля.
Разом з тим, на початку 2017 року, керівним складом Відділення, спільно з однією з найбільших компаній, які мають великий досвід роботи в морській галузі “Лерус”, підписано договір, щодо надання послуг навчання, навчальної практики з курсантами Відділення на станції з обслуговування і постачання суден, яка може забезпечити будь-яке обстеження і технічне обслуговування судна або обладнання судна, його управління на приладах віртуальної реальності та тренажерах на безоплатній основі.
“Лерус” – це українська компанія, яка була заснована в 2007 році і знаходиться в місті Одеса. Компанія надає послуги перекваліфікації та навчання майбутніх кваліфікованих моряків і фахівців для багатьох морських галузей, має кращих спеціалістів та багаторічний досвід навчання.
 Під час навчальних занять особлива увага приділяється дотриманню заходів безпеки, що зводить до мінімуму і знижує ризик отримання травм у особового складу, завдання шкоди навколишньому середовищу та майну. “Навчання на практиці” – головний принцип, яким керується Відділення у розробці навчально-методичних матеріалів та навчальних планів на наступний навчальний рік. Щоб підтримувати високий рівень професійних знань і досвіду  курсантів, командування Відділення, викладачі, спільно з  “Лерус”, забезпечують теорію і практику за допомогою сучасних тренажерів від Kongsberg Maritime AS та гарантію того, що в подальшому навчання на даних курсах буде розширюватись.Курсанти Відділення з великим інтересом ставляться до занять. Завдяки сучасному обладнанню, будь-які швартування корабля,  маневрування,  відчуваються, як у реальному житті, із супроводженням аудіо та відео-ефектів. Кожен з них відчуває себе один на один із стихією. На даний час відпрацьовано та пройдено навчальну програму підготовки, з таких тематик:-швартування судна;-відшвартування судна;-маневрування;-маневрування в узині;-маневрування в районі інтенсивного мореплавства;-ухилення від плаваючих руїн;-розпізнавання навігаційної небезпеки, тощо.В даний час Відділення досягло чималого успіху у навчально-виховному процесі та не зупиняється на досягнутому. На майбутнє, з урахуванням тематик, які відпрацьовані протягом 2016 – 2017 навчального року, планується практична складова щодо запобігання, виявлення та ліквідації критичних ситуацій на кораблі, а саме:-аварія на судні;-пробій судна;-пожежа на судні;-диверсія;-захоплення судна, тощо.Аналізуючи якість відпрацювання навчального матеріалу та рівень його засвоєння особовим складом, слід зазначити, що у порівнянні з 2014 – 2015 навчальним роком, коефіцієнт засвоєння навчального матеріалу та якість навчання збільшились в два рази. Колектив Відділення продовжує наполегливо працювати над вдосконаленням практичної складової навчально-виховного процесу, щоб забезпечити гідний рівень освіти при підготовці військових фахівців сержантського та старшинського складу.
{joomplucat:28 limit=4}
(Перегляд та завантаження фото з галереї)