Презентація програми “Військовий моряк – 2035”

21 Чер 2019 ID:4400 Переглядів:3 452

Слайд 1

“Військовий моряк – 2035” – професійність і компетентність, це стратегія Військово-Морських Cил Збройних Сил України для людей в наших Військово-Морських Силах Збройних Сил України.

Слайд 2

В грудні 2018 року командувачем Військово-Морських Сил адміралом Ігорем Воронченко була презентована Стратегія Військово-Морських Сил Збройних Сил України 2035. Основними розділами Стратегії є:

Слайд 3

Розділ 1 – Призначення, бачення та цінності                                 

Розділ 2 – Стратегічні виклики, що окреслюють майбутнє Військово-Морських Сил                                      

Розділ 3 – Стратегічний підхід та необхідні спроможності майбутніх Військово-Морських Сил                             

Розділ 4 – Шляхи і засоби імплементації Стратегії     

Слайд 4

Стратегією визначено

Призначення ВМС:

Також визначено бачення це: Сучасні, стрімкі та інноваційні ВМС, які спроможні захистити народ України і національні інтереси в морському і прибережному середовищі шляхом проведення асиметричних і рішучих операцій, з добре мотивованим і професійним персоналом, налаштованим на перемогу.

Слайд 5

Визначено відповідні етапи та пріоритети розвитку ВМС

Зміна системи кадрового менеджменту має розпочатися з першого етапу шляхом створення системи вербування на військову службу, збереження існуючого та формування нового кадрового потенціалу Військово-Морських Сил. Повноцінне супроводження кар’єри військовослужбовця від матроса до адмірала, у поєднанні з підвищенням соціальних стандартів та фінансового стимулювання, зробить професію військового моряка престижною для молоді, дасть можливість утримувати на військовій службі висококваліфікований персонал та вплинути на проблему втрати кадрів. Впровадження принципів, підходів та цінностей НАТО в системі військової освіти має підготувати нове покоління висококваліфікованих, ініціативних військовослужбовців з розвитими лідерськими якостями. 

Слайд 6

Також Стратегію визначено структура бойового потенціалу ВМС, що є основою розвитку їх спроможностей.

Фізичний компонент – це засоби ведення збройної боротьби.

Концептуальний компонент

Моральний компонент що генерується людьми та є основою бойовою могутності.  Він фокусується на легітимності військ, етичних засадах, ентузіазмі і готовності воювати, щоб сприяти наступальному духу, ініціативі і рішучості щодо виконання бойового завдання. Моральний стан і бойовий дух військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України, їх налаштованість на перемогу є фундаментальним чинником успіху. Це потребує формування моральних якостей, згуртування колективів та виховання лідерів на основі спільних цінностей.

Слайд 7

Цінності – це моральні зразки, поняття, вимоги, які формують психологічну атмосферу колективу, є основою його згуртованості та ефективності. Визначено та сформовано зміст трьох головних цінностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що будуть орієнтирами розвитку, це: Вірність, Мужність, Сила.

Вірність – це обов’язок або відданість, підтримка людиною власної держави або інституції. Ця цінність відображається у вірності моряків Українському народові – патріотизмі та національним військовим традиціям. Вірність пов’язана із поняттями поваги і чесності, розумінням, що безпека кожного громадянина буде захищена українським військом. 

Мужність – це чеснота, що позначає моральну силу при подоланні страху, здатність переносити страждання та фізичний біль. Вона є синонімом загальнолюдської моральної твердості. Ця цінність втілюється через мужню поведінку в бою, натхнення до опанування військової професії, звитягу битися до перемоги.

Сила – це фізична та духовна енергія людини, вияв розумових, душевних властивостей; могутність, влада, авторитет. Ця цінність проявляється у силі фізичного розвитку, креативного інтелекту, стійкого духу, міцної волі, поваги з боку колег, лідерських якостей, здатності до командної роботи, готовності до співпраці.

Призначення, бачення та цінності Військово-Морських Сил Збройних Сил створюють основи для розуміння стратегічного середовища та спроможностей, які потрібні для імплементації Стратегії ВМС 2035.

Наші військові моряки стають особливо важливими у все більше складному світі.

Слайд 8

Так, 24 військові моряки Військово-Морських Сил Збройних Сил України сколихнули світ, спроміглися, ще раз подивитися на загрози, які стоять перед світом стосовно нехтування Російської Федерації міжнародних правил, побачити, що вона є агресором

Слайд 9

На протязі багатьох років Військово-Морські Сили Збройних Сил України не мали суттєвих змін до наших бойових кораблів, катерів, літаків та систем зброї. З 2017 року принципово змінюється наш підхід до кадрової політики, програм і систем. Так як ми почали отримувати новітні зразки озброєння, катери, зокрема системи зброї, які ми використовуємо, наша система персоналу потребує оновлення, щоб йти  крок в крок зі світом, що швидкоплинно міняється.

Слайд 10

Як начальник військово-морського персоналу, я розумію що управління персоналу несе відповідальність за переконання, що наші нові військові моряки готові до багатьох завдань і завдань, які їм буде запропоновано взяти на себе.

Ця відповідальність включає в себе пошук та підбір талановитих вмотивованих людей, а також виконання заходів підготовки, які перетворять молодих людей у професійних та компетентних морських воїнів.

Слайд 11

З метою реалізації Стратегії нами розроблена  МІСІЯ ПРОГРАМИ  ВІЙСЬКОВИЙ МОРЯК 2035 – професійність і компетентність:  мати добре мотивований, професійний і компетентний персонал налаштований на перемогу, щоб забезпечити бойові дії Військово-Морських Сил Збройних Сил України та безпеку на морі

Слайд 12

Програма “Військовий моряк – 2035” – професійність і компетентність, це живий дихаючий набір із ініціатив побудованих на основі трьох стовпів:

 – Сучасна кадрова система;

 – Поєднана система підготовки з управління кар’єрою;

 – Престижна служба у Військово-Морських Силах Збройних Сил України.

Слайд 13

Перший стовп – це модернізація системи управління персоналу. Ми працюємо над створенням гнучкої, прозорої політики з можливістю вибору своєї кар’єри, а також надати можливість командирам мати інструменти, щоб зберегти кращих і найяскравіших моряків.

Слайд 14

На сьогоднішній день знаходимось на стадії впровадження централізації управління кар’єрою усіх категорій військовослужбовців – відхід від номенклатурного принципу інструментом чого є Кадровий центр Військово-Морських сил Збройних Сил України, який був створений 27 квітня 2018 року.

Слайд 15

Основними завданнями Кадрового центру ВМС є:

– визначення та впровадження основних напрямів управління кар’єрою військовослужбовців усіх категорій;

– організація проведення комплексного та періодичного оцінювання військовослужбовців;

 – визначення рейтингу та формування Резервів кандидатів для просування по службі;

 – забезпечення комплектування посад військовослужбовців Військово-Морських Сил;

 – організація, ведення та впровадження автоматизованого та персонального обліків;

 – ведення персонального обліку втрат (безповоротних і санітарних);

 – кадрове забезпечення посад миротворчих контингентів, українського миротворчого персоналу, багатонаціональних органів військового управління та навчання військовослужбовців Збройних Сил України на фахових і мовних курсах в Україні та за кордоном;

 – організація присвоєння військових звань військовослужбовцям, нагородження особового складу;

 – впровадження рішень щодо автоматизації процесів кадрової роботи.

Слайд 16

Основними принципами нової кадрової політики є: прозорість, рівноправність, чесність. Я презентую логотип Кадрового центру ВМС, що якір це приналежність до ВМС, розвиток особистості від малого до великого, від простого до складного, від нижчого до вищого, від матроса до адмірала, і при цьому у всіх рівні права до просування по службі.

 Слайд 17

Ми аналізуємо всі наші дії, а як вони будуть впливати на мотивацію нашого персоналу проходити службу. Так управління кар’єрою впливає на сім факторів та складає 32% усіх мотивуючих факторів що не потребують матеріальних затрат.

Слайд 18

З метою впровадження кадрового менеджменту ми привели співвідношення персоналу до показників збройних сил євроатлантичного альянсу. Так ми маємо співвідношення офіцерського складу до рядового(старшинського) 1 до 5.

Слайд 19

Також приведено співвідношення офіцерських посад.

Слайд 20

Ми маємо чітку побудову, кар’єрні сходи, співвідношення офіцерських  посад для просування по службі на конкурсній основі.

Слайд 21

З метою побудови прозорої системи кадрового забезпечення впроваджується автоматизація процесів шляхом створення єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку та управління персоналом “Персонал”.

Основними результатами запровадження інтегрованої системи кадрового забезпечення – ІАС “Персонал” буде:

впровадження нової технології оперативного отримання та обробки інформації про кількісний та якісний стан укомплектованості ВМС;

запровадження нової системи кадрового забезпечення військ (сил) з використанням новітніх  технологій кадрового менеджменту для супроводження кар’єри військовослужбовців, забезпечення прийняття об’єктивних, неупереджених та прозорих кадрових рішень.

Слайд 22

Так у ВМС сплановано розгортання такої системи у 2020 році, у разі визначення остаточного місця розміщення Командування ВМС.

Слайд 23

Ми аналізуємо усі можливі ризики та вбачаємо на сьогоднішній день чотири основні проблеми, що постають перед персоналом Військово-Морських Сил Збройних Сил України щодо впровадження кадрового менеджменту: 

– Перша: збереження професійних моряків на військовій службі;

– Друга: це війна за таланти – щоб на військову службу можливо було залучити молодих талановитих людей, спроможних пройти підготовку та в подальшому розвиватись у Військово-Морських Силах;

– Третя: недосконала система грошового забезпечення, яка не дозволяє планувати просування по службі;

– Четверта: боротьба з протекціонізмом в проходженні військової служби, просування по службі.

Слайд 24

З цією метою ми розвиваємо нашу вербувальну системи – ми маємо своє місце в загальній системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців ЗС України. Так ми вже маємо 11 штатних місць в ТЦК 4-х областей, до кінця 2019 року ми будемо мати ще 22 штатних місця в 11 областях, і у 2020 році передбачено ще 16 місць у решти областей. І так ми будемо мати 49 інструкторів-вербувальників по всій Україні.

Слайд 25

Як ви знаєте у нас  вже майже як три роки працюють 2 позаштатних Вербувальних центри у м.Одеса та Миколаєві.

Слайд 26

Ми всіляко презентуємо військову службу за контрактом у ВМС шляхом прямої агітації в містах України, а  також

Слайд 27

роботою в соціальних мережах, і це є подальшим важливим пріоритетом підвищення обізнаності потенційних кандидатів на службу у ВМС.

Слайд 28

Допомогу в  модернізації системи управління персоналу та створення вербувальної системи нам надають наші партнери з ВМФ США, тісна співпраця з 2015 року дає нам бачення тієї прозорої, чесної та ефективної системи кадрового забезпечення ВМС яку ми хочемо побудувати.

Слайд 29

Другий стовп – поєднана система підготовки військового моряка з управлінням кар’єрою зосередженій на забезпеченні правильного навчання в потрібний час з метою просування по службі.

Слайд 30

Безперервність процесу підготовки з набуттям досвіду служби проводиться на тлі кар’єрного зростання та набуття професійної компетентності військового моряка.

Це дасть можливість підготувати військового моряка до посади, щоб він з першого дня міг виконувати обов’язки за посадою після його призначення. Зміст підготовки повинен відповідати сьогоденню, зміна програм повинна відбувається за необхідності.

Тому програма реалізації має дві складові професійність і компетентність, скорочено ПіК, тобто вершина яку необхідно досягти.

Слайд 31

Принцип професіоналізму і компетентності військовослужбовців по суті встановлює найважливіші вимоги до людини як у процесі професійного відбору, так і добору на посади. Тому не випадково в цьому принципі з’єднані дві важливі характеристики людини − професіоналізм і компетентність. Причому, якщо вимога професіоналізму відноситься до сфери професійного відбору, то компетентність має відношення до добору кандидата на конкретну посаду.

Професіоналізм означає високий ступінь оволодіння людиною професійними компетенціями, наявність у неї досвіду − професійного психологічного досвіду. Це вищий ступінь професійного досвіду і рівень потенціалу професійного розвитку людини.

Рівень професійної компетентності – це показник рівня підготовленості військовослужбовця, спроможного з високою якістю та ефективністю, виконувати свої обов’язки на конкретній посаді.

Рівень професійної компетентності не залишається постійним на протязі всієї служби. З переходом на іншу посаду, на інший напрямок діяльності військовослужбовцю потрібен час для підняття свого професійного рівня в залежності від нових завдань, нових умов діяльності. Час, потрібний для оволодіння новими завданнями, залежить від особистісних якостей людини, попереднього досвіду, спроможності швидко навчатись.

Слайд 32

Вирішення даного питання можливо зробити за допомогою розробки картки компетенцій та створення методики тестування (визначення) рівня їх прояву. Картка компетенцій – це тип поведінки, особисті якості людини, здібності необхідні для виконання конкретних функцій посадової особи.

Слайд 33

Порівнюючи кандидатів на діаграмі ми зможемо біль якісно підбирати кандидатів на посади, які за своїми морально-діловими якостями як найбільш будуть підходити до призначення на ту чи іншу посаду.

Якщо ми хочемо створити дійсно професійні ВМС за рівнем підготовки персоналу, необхідно, щоб фундамент сил складали військовослужбовці, які здатні якісно й ефективно виконувати покладені на них обов’язки як у мирний, так і воєнний час.

З цією метою ми повинні виростити нове покоління офіцерського та старшинського складу, підготовлених на основі західних принципів, цінностей, етики та моралі.

Слайд 34

Нам необхідно модернізувати систему освіти, що має три складові це:

 – система відбору кандидатів до вступу в ІВМС;

 – освітня діяльність;

 – створення кампуса нового зразка.

Слайд 35

Так зміни в системі відбору кандидатів до вступу у Інститут ВМС, несуть завдання, щодо забезпечення конкурсу кандидатів щодо вступу у ВВНЗ, що дозволяв би відбирати абітурієнтів з високим рейтингом за підсумками ЗНО, добре мотивований, з найкращими фізичними та морально-психологічними якостями.

Слайд 36

Заходи підвищення якості вищої освіти повинні забезпечити процес надання освітніх послуг необхідними ресурсами, управляти ними й реалізовувати можливості для покращення цих послуг.

Першим джерелом, є сам науково-педагогічний працівник, який змінює свою ментальність і буде змінювати сам навчально-виховної процес. Тобто вимагає від викладача змінити своє ставлення до курсантів і самого процесу набуття ними певної “валізи” знань, умінь та навиків.

Другим джерелом, є безпосередньо організація навчально-виховного процесу та його гнучкість і адаптованість до швидкої зміни теоретичної та практичної його компонент з урахуванням потреб сьогодення та майбутніми тенденціями у Світі.

Слайд 37

Створення Кампуса нового зразка, несе завдання, щодо створення зручної, компактної і високотехнологічної інфраструктуру вишу, що у подальшому наддасть можливість створювати творчу атмосферу, яка б спонукала майбутнього офіцера до високої працездатності та самовіддачі під час навчання та знижувала емоційне та психологічне навантаження курсанта, що обумовлено специфікою його діяльності.

Слайд 38

Ми будемо робити все, щоб допомогти морякам поліпшити свою кар’єру, краще розвивати його лідерські якості, створивши команду, яка спроможна виконувати завдання та буде усувати негативні наслідки впливати на рішення військового моряка залишатися у Військово-Морських Силах Збройних Сил України. Тобто, покращити умови служби у Військово-Морських Силах

Тому Третій стовп це престижна служба у Військово-Морських Силах.

Слайд 39

Під час розвитку персоналу, ми хочемо зосередити зусилля на заходах мотивації з проходження служби, в першу чергу на не матеріальних. Необхідно створити таку атмосферу, таку систему кадрового менеджменту щоб засоби розвитку кар’єри, професіоналізація та особистісні відносини в колективі переважували матеріальне стимулювання, бажання виконувати обов’язки військової служби.

Слайд 40

Такий підхід визваний тим, що аналізуючи стан плинності персоналу ВМС у 2018 році показує, що нам необхідно зосереджувати зусилля на заходах утримання військовослужбовців на службі, 

Слайд 41

аналізу причин звільнення

Слайд 42

та пошуку мотивуючих факторів щодо залишення на військовій службі професійних та компетентних військовослужбовців

Слайд 43

Одним із суттєвих заходів щодо підвищення мотивуючих факторів є делегування повноважень підлеглим. Ми проводимо навчання наших командирів, рекомендуємо 6 кроків делегування повноважень. Це реальні кроки  як правильно делегувати повноваження. Як за допомогою делегування підвищиться мотивація персоналу

Слайд 44

Правильне та своєчасне Делегування суттєво впливає на 51% мотивуючих факторів

         Слайд 45

Виходячи з аналізу причин звільнення з військової служби, ми розуміємо, що на прийняття рішення подальшого проходження служби суттєво вливає оточення військовослужбовця, тобто його сім’я. Так запрошуючи на військову службу особу ми приймаємо сім’ю. Тому ми плануємо здійснювати підтримку військовослужбовців та членів їх сімей шляхом створення Центру підтримки військовослужбовців та членів їх сімей «ВМС – СІМ’Я МОЯ», що дозволить знизити напругу в сім’ях військових моряків, захистити їх права, а також підвищити рівень їх соціального захисту.

Слайд 46

Основними функціями Центру буде:

 – взаємодія з громадськими організаціями, місцевими громадами;

 – підтримка, забезпечення соціального захисту сімей  військовослужбовців (учасників АТО (ООС)), в тому числі у разі захоплення в заручники або полон;

 – надання психологічної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей;

 – надання юридичної (правової, адвокатської) допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей;

 – захист або підтримка військовослужбовців, які зазнали фізичного або психологічного насилля;

 – підтримка сімей  військовослужбовців які виконують тривалі завдання у відриві від ППД (в першу чергу які залучені до ООС);

 – розв’язання проблем військовослужбовців та членів їх сімей пов’язаних з отриманням встановлених законодавством соціальних пільг, в тому числі безоплатного медичного забезпечення;

 – забезпечення прав гендерної рівності;

 – впровадженню політики якості надання сервісних послуг.

  Слайд 47

І всі ці три стовпа будуть направлені на розвиток військового моряка, як професійного і компетентного у своїй сфері діяльності готового до захисту України.

Слайд 48

Для впровадження цієї програми нам необхідно:

1. Об’єднати всі проекти, що працюють у ВМС;

2. Зробити фінансове обґрунтування програми;

3. Опрацювати перспективну структуру (штати) ВМС;

4. Дати на обговорення програму з метою отримання від наших моряків новітніх ідей;

5. Проведення брифінгу перед ЗМІ стосовно підняття престижу ВМС та презентації цієї програми.

Це дуже важливі завдання для нас, для наших військових моряків, і ми віримо, що ці зміни оцінять.

Оскільки ми йдемо вперед, то ми хочемо, щоб військові моряки та інші люди не байдужі до Військово-Морських Сил вдалися до додаткових ідей у рамках “Військовий моряк – 2035” професійність і компетентність.

Пропозиції від Вас – найкращий спосіб поліпшити нашу систему кадрового забезпечення.

Слайд 49

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

Ви маєте пряму лінію до мене, щоб переконатися, що ваші ідеї були почуті – надішліть їх: ВМС vcvms@ukr.net, fb.com/VCVMS  чат.

Стрічка новин