C4ISR як уможливлення спроможності
c4isr_01
Як маленькій українській армії перемогти велику радянську?
СОБ щодо системи C4ISR
Стратегічна ціль 1: Об'єднане керівництво силами оборони, що здійснюється відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами – членами НАТО.
Оперативна ціль 1.4: Створення ефективної системи оперативного (бойового) управління, зв'язку, розвідки та спостереження (C4ISR)
PMBOK: Система  =  сукупність інтегрованих та регулярно взаємодіючих або взаємозалежних елементів, створена для досягнення визначеної мети.
Що таке C4ISR?
С4 = Command and Control (C2)
   - Communications
   - Computers
   - Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. 
Не назва ІТ системи — архітектура та концепція взаємодії складових. 
 
Мета системи C4ISR
Досягнення інформаційної переваги над опонентом, яка трансформується у пригнічуючу бойову могутність завдяки поєднанню інтелектуальних об’єктів у єдиний бойовий простір.
   - Мережі передачі даних повинні бути завжди доступними
   - Сенсори розгалуджені та об'єднані, щоб побачити обстановку швидше за ворога
   - Ситуаційна обізнаність швидкодоступна, щоб зрозуміти обстановку швидше за ворога
   - Управління та контроль об’єднані, щоб приймати рішення швидше за ворога
   - Застосування сили скоординоване, щоб перемогти ворога рішуче

Переваги
   - Уможливлює доктрину мережоцентричних операцій:
     МЦВ є Основна оперативна доктрина усіх країн НАТО (останній приклад -- Iraqi Freedom)
   - Керованість навіть у разі знищення пунктів управління
   - Найшвидший шлях до сумісності ЗСУ з стандартами НАТО
   - Доведена перевага підрозділів МЦО до 30 разів порівняно з класичними підрозділами (Звіт RAND по SBCT)
   - Зменшення видатків на снаряди до 20 разів
   - Зменшення бойових втрат до 10 разів
   - Каталізатор змін сил оборони
   - Ворог експериментує з МЦО з 2012 року 

Компоненти системи C4ISR

c4isr_02
 
Можливості Для Виконання Місії
c4isr_03

Оновлена військова Доктрина:

   - Враховую принципи мережоцентричності
   - Взаємодія усіх складових підрозділів, яка вбудована до бойового ритму
   - Накази, які надаються у вигляді завдань а не детальних інструкцій
   - Інтеграція компонентів C4ISR до усіх рівнів прийняття рішень

Лідери:
   - Підготовлені та здібні приймати рішення динамічно
   - Впевнені у своїх здібностях і можливостях
   - Здібні пристосовуватись до обставин
   - Навчені колективному прийняттю рішень між різними ланками управління

Навчання:
   - Солдати та офіцери, які навчені колективному прийняттю рішень
   - Досконале розуміння принципів взаємодії
   - Вивчення та вміння застосовувати BMS
   - Комплексний підхід до прийняття рішень 

Організація військ:
   - Об’єднана структура управління та прийняття рішень (J-структура)
   - Інтеграція підрозділів C4ISR на всіх ланках управління
   - Інтеграція військової та воєнної розвідок на всіх ланках управління
   - Оптимізація чисельності військ згідно можливостям забезпечення

Засоби:
   - Єдиний бойовий простір
   - Програмне забезпечення управління боєм (BMS)
   - Мережі передачі даних на всіх ланках управління
   - Супутниковий, короткохвильовий та тропосферний зв’язок
   - Мобільність вогневих засобів
   - Мережеві бойові машини
   
Бойовий простір
 
c4isr_04
 
Роль Держави в розбудові C4ISR 
   - Визначення відкритої архітектури та стандартизованих інтерфейсів
     > DoD AF v 2.02
     > Стандарти NATO (включаючи MIP, ADEM etc.)
   - Вимога модульності, а не монолітних «єдиних» систем
   - Органічне вплетіння кібербезпеки
   - Організація колективного простору
   - Створення культури взаємодії для спільного результату, а не «закритих коробок»
   - Чітка постановка функціонального завдання

Мета – у власності Держави має бути цілісна архітектура,
а не набір «секретних» власних систем
  
 
Завдання для системи C4ISR
   - Бюджет – дуже обмежений
   - Які альтернативи використання бюджету?
   - Хто замовник?
   - Який має бути конкретний результат?
   - Яке функціональне наповнення?
   - Які типи місій мають бути уможливлені?
   - Яка має бути доступною аналітика?
   - Які сенсори?
   - Які спроможності зв'язку?
   - Які пристрої?
   - Яке завдання для формування бойового простору?

Тактика простих кроків
   - Наповнення та розповсюдження бойового простору
   - Виготовлення трьохвимірної моделі місцевості у зонах підвищеного ризику
   - Покриття зон підвищеного ризику камерами відеоспостереження та об’єднання камер у єдину мережу C4ISR
   - Підключення різноманітних сенсорів
   - Підключення всіх наявних процесорних пристроїв
   - Опрацювання безпечного підходу до авторизації та обміну інформацією
   - Інтеграція усіх безпілотних систем, радарів, та інших сенсорів у єдину мережу C4ISR
   - Створення єдиної Common Operating Picture (COP)
   - Створення засади та обрису єдиної архітектури